Generalforsamling 2024

 

Til medlemmer af Blåvand - Ho Erhverv 

 

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Blåvand - Ho Erhverv.

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 21. marts 2024 kl. 17.30 hos Ho Kro

 

Aftenens program:  

kl. 17:00-17:45 Foreningen er vært ved et lettere traktement  

 

Kl. 17:45 starter selve generalforsamlingen med følgende dagsorden:  

 

1.     Valg af dirigent 

2.     Formanden aflægger på bestyrelsens vegne beretning for det forløbne år 

3.     Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse 

4.     Fastlæggelse af det årlige kontingent 

5.     Behandling af indkomne forslag (Forslag skal indsendes skriftligt, og være formanden i hænde senest den 07.03.24)  

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Bente Staal, Henny Skov og Victor Buch, som modtager genvalg  

7.     Valg af 2 revisorer & 2 suppleanter 
 

8.     Eventuelt 

 

Efter generalforsamlingen vil der være et indlæg fra Destination Vesterhavet
v/. nytiltrådte direktør Torben Kylling Petersen

 

Af hensyn til bespisningen bedes vi om tilmelding til generalforsamlingen senest den 15/3.   
Tilmelding helst via Billet shoppen - klik her - eller alternativ på peter@petern.dk

 

Vi forventer at mødet slutter senest kl. 21.00 

 


Vi glæder os til at se jer. 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelse vegne 

 

Finn Christensen 
06.02.2024

Vedtægter - klik her