INFO FRA NATURSTYRELSEN TIL MEDLEMMER AF BLÅVAND HO ERHVERV

 

I 2023 planlægger Naturstyrelsen at gå i gang med at tilpasse

Hafniagrunden ved Blåvand strand til fremtiden.

Derfor inviteres interesserede til at drøfte Hafniagrundens fremtid:

Tirsdag den 20. december kl. 14 – 16

Mødet finder sted

Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl

Af hensyn til pladsen og kaffe må I gerne tilmelde jer på 20304139 eller srj@nst.dk